ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

          ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมภายใต้โครงการ การคัดกรององค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยที่มีศักยภาพ ให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระบวนการคัดเลือกและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ***โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่จะขอความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อเสนอโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับใบสมัคร ส่งมาที่อีเมล  ip@step.cmu.ac.th ****  ไม่มีค่าใช้จ่าย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-18 10:47:53
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 527 ครั้ง