ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม เรื่อง "หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)"

                 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม เรื่อง "หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)" ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/302/1


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-11 16:08:24
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 240 ครั้ง