ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในการจัดงานเสวนา “เหลียวหลัง มองหน้า วิถีเกษตรเมือง” วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 นี้ เวลา 06.30 – 12.00 น.

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานเสวนา

“เหลียวหลัง มองหน้า วิถีเกษตรเมือง”

ภายใต้โครงการดำเนินงานของโครงการวิจัย

"การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่"

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 06.30 – 12.00 น.

ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ)

การเสวนา “เหลียวหลัง มองหน้า วิถีเกษตรเมือง”

เวลา 08.30 -11.30 น.

โดย

• นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

• นายนายพศิน อัคเดชธนโชติ (หรือตัวแทน)นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

• นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ ตัวแทนผู้ผลิตพืชผักปลอดสารพิษเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ

• นายวิม อินต๊ะแก้ว ตัวแทนผู้ผลิตพืชผักปลอดสารพิษเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

• ตัวแทนเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม

ในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ

(1) การเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลผักปลอดสารพิษสด ๆ จากแปลงสาธิตของสถานีวิจัยระบบทรัพยากร และตลาดเครือข่ายอาหารปลอดภัย

(2) การจัดนิทรรศการโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และของคณะเกษตรศาสตร์ อททิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ หน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอาหารปลอดภัย ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โครงการพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย

(3) การจัดนิทรรศการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาครัฐ อาทิ เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่

แล้วพบกันนะครับ/คะ.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-07 10:34:16
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 882 ครั้ง