ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิมยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 

1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย  จิตรพิทักษ์เลิศ นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 7 (AGGIE 7)

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม

2. นายพาโชค  พงษ์พานิช นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 (AGGIE 12)

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร

3. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 (AGGIE 14)

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ

4. นายวสันต์  นุ้ยภิรมย์ นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 (AGGIE 15)

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-01-21 13:05:14
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 383 ครั้ง