ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย สมัยสุต ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย  สมัยสุต นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6 (AGGIE 6) ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-01-20 17:20:39
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 491 ครั้ง