ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

         ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการเกษตร และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า ตลอดจนบุคคลในสังคมได้ยึดถือ เป็นแบบอย่างต่อไป

          บัดนี้สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-16 15:47:46
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 546 ครั้ง