สรุปการระดมทุน เพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

 สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นที่ได้ร่วมการระดมทุน เพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จากศิษย์เก่าทุกรุ่น  สรุปยอดเงินสมทบทุนทั้งสิ้น 2,192,682.62 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-06 10:30:33
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 413 ครั้ง