สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรกำลังทำการศึกษาและพัฒนา"มาตรฐาน"และ"คุณภาพ" ของชมพู่ทับทิมจันทร์

สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังทำการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตไม้ผล (ชมพู่ทับทิมจันทร์)

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่"มาตรฐาน"  "ปลอดภัย"และมี"คุณภาพ" 

ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตไม้ผล (โดยยังมีไม้ผลอีกหลายชนิด)

ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

 

หากไม่มีเหตุผิดพลาดประการใด ผลผลิตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

และคาดว่าจะจัดจำหน่ายได้ตามความต้องการของตลาดภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี. 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-03-25 12:04:49
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1606 ครั้ง