ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 การฝึกงาน(ภาคปฏิบัติ)ของนักศึกษา(กลุ่มไม้ผล)ในด้านการตลาดและธุรกิจเกษตร ในกระบวนวิชา 400290 2022-08-17 502
2 การฝึกงานในกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-06-11 691
3 Lifelong learning By CMU Farm @Mae-Hia #เกษตรคือรากเหง้าของทุกสิ่ง 2022-06-06 536
4 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษในการจัดงานเสวนา “เหลียวหลัง มองหน้า วิถีเกษตรเมือง” วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 นี้ เวลา 06.30 – 12.00 น. 2022-03-31 696
5 การเปิดงานโครงการ/หลักสูตร: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ (เส้นทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ) 2022-03-19 1028
6 ประมวลบรรยากาศกิจกรรมพิเศษ ตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 2022-03-05 733
7 เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 นี้  2022-02-22 776
8 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake 2022-02-05 896
9 ทริปท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวเชื่อมโยงระหว่าง ตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ 2021-12-12 945
10 การสนทนากลุ่มอบต.สุเทพ (Focus group) เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการเลือกรูปแบบการตลาดชุมชน (โครงการวิจัย:การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่) 2021-12-11 931
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 2021-12-07 1001
12 การศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบบทรัพยากรเกษตรและตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย 2021-11-27 968
13 มะเขือเปราะ กับสรรพคุณที่ท่าน (อาจ) ไม่เคยรู้ 2021-11-18 943
14 สื่อมัลติมีเดีย องค์ความรู้เรื่อง: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่. 2021-10-25 875
15 สื่อOnline องค์ความรู้เรื่อง: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่. 2021-10-25 958
16 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2021-06-29 1148
17 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ: การพัฒนาระบบการผลิต ผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ 2021-06-18 1161
18 ข้าวปลอดสารพิษ 100 % บางชนิด (ขาดตลาดชั่วคราว) 2021-05-20 1100
19 สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรกำลังทำการศึกษาและพัฒนา"มาตรฐาน"และ"คุณภาพ" ของชมพู่ทับทิมจันทร์ 2021-03-25 1398
20 พืชผักปลอดสารพิษเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนอย่างไร? 2021-03-20 1379
21 ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ 100% Pesticide-free Rice & Brown Rice ในปี 2564 (2021) สีด้วยเทคโนโลยี เครื่องคัดแยก ด้วยระบบดีดสีจากแสงใหม่เอี่ยมอ่อง คัดสิ่งปนเปื้อนออกอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เม็ดข้าวคัดสรรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รสชาติเยี่ยม ปลอดภัย และคุณค่าครบครัน 2021-03-19 1256
22 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake 2020-10-07 1990
23 การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตผักสวนครัว - ผักกระถางปลอดสารพิษ” 2020-09-26 1438
24 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการและให้การบรรยายในงาน Lanna Expo 2020 2020-09-19 1317
25 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน Lanna Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2020-09-18 1601
26 การเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคพืช ในกระบวนวิชา 360407 2020-07-21 1653
27 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ากลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ (Pesticide-free) โดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-07-07 1557
28 การฝึกงานในกระบวนวิชา 400190 ของนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-03-07 1590
29 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย [ไม่ยากอย่างที่คิด] 2020-03-03 1692
30 งานครบรอบ 16 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย 【Official MV】 2020-02-28 1613
31 ประมวลภาพ "งานครบรอบ 16 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย" 2020-02-22 1471
32 เตรียมพบกับ!!! งานครบรอบ 16 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" (วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เวลา 06.30-12.00 น.) 2020-02-06 2335
33 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 2019-12-13 1645
34 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร 2019-12-02 1480
35 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน"หอการค้าแฟร์ 2019” (TCC FAIR 2019) 2019-11-29 2396
36 ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไก่ประดู่หางดำ พ่อกำนันอิ่นคำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2019-11-23 1795
37 การนำเสนอผลการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training]  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 2019-11-20 1609
38 ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย 2019-11-16 1689
39 ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2019-11-12 1869
40 พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ "Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches" . 2019-11-11 1519
41 การจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ "Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches" . 2019-11-08 1535
42 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พนมศักดิ์  พรหมบุรมย์ ที่ได้รับเหรียญรางวัล "อิสริยาภรณ์ขั้นอัศวิน ด้านการเกษตร" จากรัฐบาลฝรั่งเศส. 2019-09-27 1644
43 สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กำลังทำการทดสอบ "มาตรฐาน"และ"คุณภาพ" ข้าวทับทิมชุมแพ 2019-09-12 1708
44 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Salween Dialogue Consultation (SDC) 2019-09-09 2105
45 Big Cleaning Day 2019 2019-08-02 1611
46 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตาก  เข้าศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-07-03 1645
47 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แนวคิดเชิงระบบ แผนที่ผลลัพธ์ และการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการออกแบบและดำเนินงานโครงการวิจัย-พัฒนาแบบองค์รวม” 2019-06-25 1672
48 นักเรียนและคณะครู จำนวน 55 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-05-22 1824
49 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย. 2019-05-18 1780
50 ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด ผู้เข้าร่วมงานครบรอบ 15 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" 2019-02-21 1492
51 ประมวลภาพ งานครบรอบ 15 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" 2019-02-16 1860
52 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน 2019-01-24 2363
53 โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินานาคริสเตียน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-01-23 2173
54 คณะวิจัยและเกษตรกรอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-01-12 1864
55 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรทดลองระบบการสั่งซื้อผักปลอดสารพิษออนไลน์ 2019-01-08 1553
56 นักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ลงเยี่ยมเยือนแปลงกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง 2019-01-03 1913
57 มูลนิธิประกายแสงเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ) 2018-12-04 1985
58 ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 15 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ผ่านภาพรอยยิ้มส่งท้ายปี 2018-11-30 1346
59 การนำเสนอหัวข้อในโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร 2018-11-21 1831
60 คำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชบริเวณใกล้เคียง แปลงผลิตพืชผักปลอดสารพิษและตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย (ภายในไร่แม่เหียะ) 2018-11-18 2690
61 งานประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2018-11-13 1963
62 นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 400290 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2018-11-07 1975
63 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 2018-10-12 1477
64 การลงพื้นที่แปลงปลูกผักของเกษตรกรเพื่อศึกษาถึงบริบท การเปลี่ยนแปลง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตร 2018-10-11 1948
65 ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018 เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2018-09-28 2039
66 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 2018-09-26 1846
67 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๑ 2018-09-25 1093
68 เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาใช้ถุงผ้า-งดการใช้ถุงพลาสติก 2018-08-28 4233
69 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน ผักในกระถางปลอดสารพิษ" 2018-08-25 2294
70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน (Voice of Customer) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-08-21 1825
71 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 2018-08-12 1843
72 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ด่วน!!! 2018-08-10 1061
73 พิธีการปิดการฝึกอบรม Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches. 2018-08-03 2363
74 ผู้เข้าร่วมโครงการ Promoting Livelihood and Food Security. เข้าเยี่ยมชม"สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร"และ"ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย" 2018-07-21 1865
75 โครงการบริการวิชาการ“ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่”ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน“การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ” 2018-07-21 2058
76 Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches. 2018-07-16 2027
77 โครงการห้องเรียนพิเศษเครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 2018-07-09 1936
78 การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ประจำปี 2561 2018-06-28 1722
79 การสาธิตให้องค์ความรู้เทคนิควิธีการเรื่องการเพาะเห็ด ณ ตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” 2018-06-16 1782
80

พิเศษ!!! จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย (มะม่วง) กรณีเฉพาะกิจ

2018-06-04 1225
81

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018-05-28 902
82 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็นSME4.0" และ"การตลาดออนไลน์4.0" 2018-05-28 1591
83 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 362 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย. 2018-05-19 1719
84 การจัดฝึกอบรม "หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility 2018-05-15 1135
85

ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS

2018-05-11 965
86 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการใช้งานเครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมช. (Office365) 2018-05-11 803
87 นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสาธิต มช. ในโครงการ วมว.-มช. เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2018-05-10 1486
88

Music Video เพลง "คนรักผัก"「Official MV」

2018-05-10 990
89 การประชุมเพื่อผลักดันศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรเข้าสู่ศวทก. 4.0 2018-05-08 1605
90 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร (Smart Aggie Camp 2018) 2018-04-30 1620
91 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2018-04-30 1431
92 งานทำบุญตึกศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรและพิธีดำหัวปี๋ใหม่เมือง 2018-04-26 1570
93 โครงการ"ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน"  ("AGGIE SUMMER CAMP 2018'') 2018-03-20 1689
94 การศึกษาฝึกงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการระบบเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 2018-03-12 1755
95 บุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงาน ณ สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2018-02-28 1652
96 งานครบรอบ 14 ปี ตลาดนัด "เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" 2018-02-24 1617