งานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ นางสาว เกษราภรณ์ ประภาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว เกษราภรณ์ ประภาศรี รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนน และได้เข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งทีมแพทย์ผู้ประเมินได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยอยู่ใน “ภาวะสมองตาย” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ทางญาติมีความเห็นร่วมกันว่า มีความปรารถนาจะบริจาคอวัยวะทุกส่วนของผู้เสียชีวิต ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และส่งต่อไปยังผู้อื่นได้หลายชีวิต” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสภากาชาดไทย จึงได้ประสานงานร่วมกันเพื่อส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

การบริจาคในครั้งนี้ นางสาวเกษราภรณ์ ประภาศรี สามารถชุบชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยอวัยวะที่ได้บริจาคคือ ตับ ,ไต 2 ข้าง ,ดวงตา 2 ข้าง และลิ้นหัวใจ

สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ นางสาว เกษราภรณ์ ประภาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองนายกฯสโมสรนักศึกษาฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป เกษตร มช. รุ่นที่ 57 ณ วัดป่าหมู่บ้านหนองกุง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทน มอบเงินทำบุญ จากการรวบรวมเงินทำบุญของศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช.ให้กับทางครอบครัวของน้องเกษราภรณ์ เป็นจำนวนเงิน 62,100 บาทเอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : หทัยภัทร วุ่นแม่สอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 163 ครั้ง