พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ให้กับผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ให้กับผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องในเกียรติ คุณงามความดี ที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคุณฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 21 ท่าน โดยมีนายศาสตรา ทันหาบุรุษ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และมีตัวแทนนักศึกษามอบมาลัยแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันายน 2565 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์เอกสารประกอบ :

Photo : 35 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2566
เผยแพร่โดย : หทัยภัทร วุ่นแม่สอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 205 ครั้ง