ขอแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ New Southbound Policy Elite Study Program ณ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan R.O.C.

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลิษา จะแฮ และ นายหาญณรงค์ สมบูรณ์พร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการ New Southbound Policy Elite Study Program ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2566 – 20 มกราคม 2567 ณ National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร. ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง เป็นผู้ประสานงานเอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 708 ครั้ง