กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดและออกแบบสวนถาด สร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านแบบมืออาชีพ”

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดและออกแบบสวนถาด สร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านแบบมืออาชีพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9:00 - 12:40 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 94 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 469 ครั้ง