คณะเกษตรศาตร์ร่วมหารืองานวิจัยร่วมกับบริษัท วีเอสซี เฮมพ์ และบริษัท วีเอสซี เฮมพ์ แอนด์ แคนนะบีส จำกัด 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนศักดิ์ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ อาจารยประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณมนตรี ฉายทองคำ ประธานกรรมการบริหารบริษัท VSC HEMP และคณะทำงาน ในโอกาสหารือแนวทางการร่วมงานวิจัย และการเตรียมการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 541 ครั้ง