คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน "เปิดบ้านการศึกษาและอาชีพในอนาคต" ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย ผู้แทนจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร คุณวรากรณ์ ใจยา ผู้แทนจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมงาน "เปิดบ้านการศึกษาและอาชีพในอนาคต" ณ ห้องประชุมยกส่าย โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ภายในงานมีกิจกรรมร่วมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล ณ บูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เอกสารประกอบ :

Photo : 36 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 16 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 113 ครั้ง