โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ศูนย์วิจัย เพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมรับฟังและหารือในการหลอมรวมเป็นศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 435 ครั้ง