ภาพบรรยาการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023

ภาพบรรยาการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023 ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ Young Smart Farmers in the Precision Farming Industry ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษเรื่องการทำโครงงาน IoT ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาพลเมืองดิจิทัล เพื่อรับรองอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ด้วย stem coding iots และ AI นักเรียนนำเสนอแผนงานโครงงาน จำนวน 20 ทีม สรุปกิจกรรมและแจ้งเส้นทางการดำเนินโครงการ โดย นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ นักวิชาการงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สวทช. ปิดท้ายโครงการด้วยพิธีปิดมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเอกสารประกอบ :

Photo : 74 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 6 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 485 ครั้ง