คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Hsing University และ Tunghai University

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และ อาจารย์ ดร.อรณี ศรีนวล ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Pin-Chi Tang, Head of Animal science Department, Prof. Dr. Chih-Feng Chen และ Dr. Jakree Jitjumnong จาก National Chung Hsing University และ Assist. Prof. Dr. Chuen-Yu Cheng อาจารย์จาก Department of Animal science and biotechnology, Tunghai University, Taiwan ในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ เยี่ยมนักศึกษาฝึกงานจาก NCHU และหารือความร่วมมือต่อเนื่องใน Double degree program และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ Agri co-working space คณะเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 14 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 126 ครั้ง