บรรยายพิเศษเรื่อง A Value-added task for University Lecturer and What is a Roadmap to become a Professor?

           งานบริหารงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "A Value-added task for University Lecturer and What is a Roadmap to become a Professor?" โดยมี ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ เมือวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 253 ครั้ง