คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง XTBG และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ หัวหน้าหัวหน้าศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (AFCC) และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) นำโดย Prof. Dr. Yongping YANG, General Director of XTBG และคณะ ในการหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง XTBG และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Dr. Yongping YANG, General Director of XTBG ณ ห้องพระยาศิริวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
โดยทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ ANSO Scholarship for Young Talents ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  ณ  XTBG การร่วมดำเนินโครงการวิจัย การเชิญวิทยากรจาก XTBG ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการปรับตัวของระบบนิเวศป่าไม้ และกิจกรรมอื่น ๆ จนนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เอกสารประกอบ :

Photo : 49 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 318 ครั้ง