คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และให้การต้อนรับ Prof. Dr. Masanori Watanabe และ  Assoc. Prof. Dr. Naomi Kanoh จาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมเยือน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ Yamagata-Thai Association โดยมุ้งเน้นในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ JASSO หารือโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น และกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 389 ครั้ง