คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายและ workshop ด้านกาแฟ ร่วมกับ CMU Coffee และ National Chi Nan University, Taiwan

คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Dr.Chong-Chuo Chang, Vice President for International Affairs จาก National Chi Nan University (NCNU), Taiwan พร้อมคณะ โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Current Status of Coffee Production in Taiwan โดย Prof. Cheng Jen-Son จาก Department of Tourism, Leisure, and Hospitality Management, NCNU และกิจกรรม workshop เรื่อง การคัปปิ้งและชิมกาแฟ premium จาก CMU Coffee, NCNU specialty coffee และกาแฟจากแหล่งผลิตอื่น ๆ โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และการจัดแสดงงานวิจัยด้านการจัดการแมลงศัตรูกาแฟ โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 5 ก.ค. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 435 ครั้ง