กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

คณะเกษตรศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้มาแนะนำประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 - 14:00 น.เอกสารประกอบ :

Photo : 46 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 16 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 321 ครั้ง