คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์อาทร ตะห์ลัน ผู้จัดการมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮุ และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และนักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์อาทร ตะห์ลัน ผู้จัดการมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮุ นายสาริน เขาวสุธีรนนท์ และนายฮาชัม เจะบากอ เจ้าหน้าที่ บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งดำเนินการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากวัตถุดิบทางการเกษตร และพืชในท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร สู่การพัฒนาโมเดลธุรกิจให้แก่ชุมชน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 มิ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 544 ครั้ง