ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 1/2565

                    ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.เชียงใหม่) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 14 กันยายน 2565  ผ่านระบบ Zoom Meetingเอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุมของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเชียง
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2565
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 360 ครั้ง