เลี้ยงแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2564 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปี 2564

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเลี้ยง  แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2564 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปี 2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ฟาร์มสัตว์ทดลอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะเอกสารประกอบ :

Photo : 41 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 24 มี.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 557 ครั้ง