Dinner talk และงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าเกียรติยศคณะเกษตรศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Dinner talk และงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าเกียรติยศคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้มีมาตราการป้องกันโควิค-19 โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ โดยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานเอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.พ. 2565
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 430 ครั้ง