การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565

นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom)เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 5 ก.พ. 2565
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 597 ครั้ง