การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565

นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom)เอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 457 ครั้ง