การประชุม Kick-off Online Meeting ร่วมกับ Qingdao Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุม Kick-off Online Meeting ผ่านระบบ zoom application ร่วมกับ College of Agriculture, Qingdao Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน หลังจากที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสองสถาบัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 28 ธ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 897 ครั้ง