ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ zoomเอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 10 ธ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 381 ครั้ง