ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2564

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.เชียงใหม่ (AIC จ.เชียงใหม่) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2564 พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ AIC จ.เชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Application Zoom ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปเอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2564
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 848 ครั้ง