ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University Studies Abroad Consortium (USAC) สหรัฐอเมริกา

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผศ. ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกับรองอธิการบดี (รศ. โรม จิรานุกรม) ผู้อำนวยการศูนย์ Life Long Education ผู้อำนวยการโครงการ  USAC และผู้ประสานงานของคณะในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University Studies Abroad Consortium (USAC) สหรัฐอเมริกา ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ครบอายุสัญญา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาตามโครงการ USAC มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบ zoom applicationเอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 18 ส.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 895 ครั้ง