การนำเสนอโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ [Speexx Connect]

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ [Speexx Connect] รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป [Speexx Basic] จากบริษัท Speexx Thailand ซึ่งเป็นการศึกษาภาษาอังกฤษในมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมี ผศ. ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศและกายภาพ ผศ. ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ของงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเข้าร่วมหารือดังกล่าวผ่านระบบ zoom application เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 899 ครั้ง