การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564

นายอดิศร  ไตรสินสมบรูณ์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และส่งมอบงานให้นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ ว่าที่นายกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 729 ครั้ง