ศิษย์เก่าเกษตร มช. รุ่น 7 มอบเงินสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 7 จำนวนเงิน 57,000 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิพักษ์เลิศ เป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 12 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 768 ครั้ง