ศิษย์เก่าเกษตร มช. รุ่น 11 มอบเงินสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 11 จำนวนเงิน 33,800.37 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 711 ครั้ง