บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. ผศ. ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำบุคลากรของคณะทำพิธีบวงสรวง ไหว้พระภูมิเจ้าที่ของคณะ หลังจากได้ดำเนินการทำนุบำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้คงทนสวยงาม โดยได้นำอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม ผลไม้มงคล ฯลฯ ถวายกราบไหว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานของคณะสืบไป

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 30 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1255 ครั้ง