หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI) รุ่นที่ 1

         งานบริหารงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช ได้ดำเนินการฝึกอบรม เรื่อง "หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)" รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน และวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที 26, 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลาเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 29 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1198 ครั้ง