การประชุมลงพื้นที่ AIC สัญจร ในพื้นที่แปลงใหญ่ลำไย ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

            ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนางสาววริภัทร จีนโน เจ้าหน้าที่งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ AIC สัญจร ในพื้นที่แปลงใหญ่ลำไย 
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกับเกษตรกรแปลงใหญ่และคณะกรรมการบริหารภายใต้ AIC จ.ลำพูน หารือประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในการสำรวจองค์ความรู้ และความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ เพื่อจะได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปถ่ายทอดสู่พื้นที่นั้นๆ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุมของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเชียง
วันที่เผยแพร่ : 5 มี.ค. 2564
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1166 ครั้ง