การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จ.เชียงใหม่

           ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ คุณวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15,16 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ ชั้น 3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุมของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเชียง
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2564
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 951 ครั้ง