แนะนำหน่วยงานของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

          งานบริหารงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช ได้จัดกิจรรมแนะนำหน่วยงานของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน และวิทยากรโดย คุณพรรณทิพย  สมมิตร นักวิชาการอาวุโส สวทช.ภาคเหนือ สท. คุณณัฐรดา แก้วชื่นชัย นักวิชาการ สวทช.ภาคเหนือ สท. ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ และผ่านทางระบบ Zoom Meeting 
Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.พ. 2564
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 956 ครั้ง