หน่วยงานพันธมิตรเข้าพบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564

หน่วยงานพันธมิตรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าพบคณบดีและผู้บริหารคณะในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 และร่วมหารือถึงแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ประกอบด้วย การยาสูบแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย (ธกส.) บริษัท เชียงใหม่เฟรสมิลค์ จำกัด และ บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด (East West Seeds) 

 เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 4 ม.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1309 ครั้ง