ต้อนรับกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ผศ. ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Sebastian Schmidt กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในอนาคตกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 23 ธ.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1021 ครั้ง