หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับ NIHON AGRI (Thailand)

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. Mr. Takanori Iitsuka, Oversea Agricultural Manager จาก NIHON AGRI (Thailand), Co. Ltd. ได้เข้าพบ ผศ. ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ. ดร. เกศินี เกตุพยัฆค์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสตรอว์เบอรรี่ในระบบโรงเรือน การทำ Tissue Culture สตรอว์เบอรรี่ รวมถึงการขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอรรี่ในระบบโรงเรือน จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนผลิตไหลสตรอว์เบอรรี่ปลอดโรคของคณะเกษตรศาสตร์ ตามลำดับเอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1438 ครั้ง