พิธีทักษิณานุปทาน แด่ครูอาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฯ

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทักษิณานุปทาน แด่ครูอาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี  โดยภายในงานมีการทำบุญแด่ครูอาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ  โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี การแสดงความยินดีกับว่าที่นายกสมาคมฯ การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 การแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 และแสดงความยันดีกับคณาจารย์ของของคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 33 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 6 ธ.ค. 2563
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 948 ครั้ง