สัมมนา เรื่อง John Deere Precision Agricultural Technology

            งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ่คณะเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "John Deere Precision Agricultural Technology" โดยมี ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ วิทยากร โดย ดร.มานพ ศิวาเมธี Strategic Account Manager, John Deere Asia Pacific เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ ขั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติเอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 2 ธ.ค. 2563
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1177 ครั้ง