แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10:30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จากนั้น เวลา 13:00 น. ผู้แทนของคุณสมชัย สมัยสุต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ได้เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ตามลำดับเอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 1 ต.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1248 ครั้ง