พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

คุณทองสุข วงศ์วรรณไพศาล  อุปนายกสมาคม ฯ ร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องในเกียรติ คุณงามความดี ที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย คุณทองสุข วงศ์วรรณไพศาล  มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ที่ครบวาระการบริหารงาน วันที่ 30 กันายน 2563 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไรเอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2563
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 786 ครั้ง