มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงอาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

นายอดิศร ไตรสินสมบูรณ์  นายกสมาคม  ฯ เป็นตัวแทนมอบเงิน บริจาคในการสบทบทุน ปรับปรุงอาคารผู้ป่วย สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้จากการเปิดรับบริจาคผ่านบัญชีของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ จำนวน  50,000 บาทเอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ย. 2563
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 919 ครั้ง